Powrót

Rekordy dla Angutek DorotaB114553

"Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy / red. nauk. Dorota Angutek ; przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej. - Zielona Góra : Uniw. Zielonogórski, 2009. - 128 s. : fot., rys., wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7481-257-3

[000093222]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]