Powrót

Rekordy dla Alexander Jeffrey C.B121063

Alexander Jeffrey C.

Znaczenia społeczne : studia z socjologii kulturowej / Jeffrey C. Alexander ; przeł.: Stanisław Burdziej, Jacek Gądecki. - Kraków : Zakł. Wydaw. Nomos, 2010. - XXVI, 540 s. ; 24 cm. - (Współczesne Teorie Socjologiczne ; 16)

ISBN 978-83-7688-042-6

[000105475]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]