Powrót

Rekordy dla Adamski Józef Stanisław (1851-1926)B53080

Adamski Józef Stanisław (1851-1926)

Patryotyzm : nasze względem ojczyzny powinności / J. St. Adamski. - Poznań : Księg. Św. Wojciecha, 1917. - 83 s. ; 20 cm. - (Głosy na Czasie ; 40)

[000127261]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]