Powrót

Rekordy dla Adamczyk JadwigaB114765

Adamczyk Jadwiga

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Jadwiga Adamczyk. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2009. - 217 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-208-1804-8

[000093327]

B94311

Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Nehring ; aut. Adamczyk Jadwiga [i in.]. - Kraków : Oficyna Wydaw. Abrys, 2001. - 108 s. : tab., wykr. ; 21 cm

ISBN 83-85827-74-9

[000023609]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]