Powrót

Rekordy dla Abromeit JohnZ110088

Marcuse Herbert

Heideggerian marxism / Herbert Marcuse ; ed. by Richard Wolin and John Abromeit. - Lincoln : Univ. of Nebraska, 2005. - XXX, 227 s. ; 23 cm. - (European Horizons)

ISBN 0-8032-8312-1

[000077646]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]