Powrót

Rekordy dla Aristoteles (384-322 p.n.e.)A12435

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Analityki pierwsze i wtóre / Arystoteles ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Kazimierz Leśniak. - Warszawa : PWN, 1973. - LXIV, 362 s., [1] k. tabl. : fot. ; 19 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000047184]

A25940

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Etyka nikomachejska / Arystoteles ; przeł., oprac. i wstępem poprz. Daniela Gromska. - Warszawa : PWN, 1982. - 511 s. ; 20 cm

ISBN 83-01-03680-X

[000062003]

A15462

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Etyka wielka ; Etyka eudemejska / Arystoteles ; przeł., wstępem i przyp. opatrzył Witold Wróblewski. - Warszawa : PWN, 1977. - XXXIV, 308 s. ; 19 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000048050]

A19877

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Metafizyka / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Kazimierz Leśniak. - Warszawa : PWN, 1983. - XXX, 451 s. : err. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-04592-2

[000025241]

A19253

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Meteorologika ; O świecie / Arystoteles ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Antoni Paciorek. - Warszawa : PWN, 1982. - XLVI, 274 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000025242]

A15604

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

O częściach zwierząt / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek. - Warszawa : PWN, 1977. - XXXVII, [1], 244 s., [1] k. tabl. : il. ; 19 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000145273]

A18063

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

O niebie / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek. - Warszawa : PWN, 1980. - 201 s., [1] k. tabl. : faks. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-00344-8

[000025243]

A19001

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

O powstawaniu i ginięciu / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Leopold Regner. - Warszawa : PWN, 1981. - XXVIII, 140, [1] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-02894-7

[000025244]

A17096

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

O rodzeniu się zwierząt / Arystoteles ; przeł., wstepem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek. - Warszawa : PWN, 1979. - XXXIV, 306, [3] k. tabl. : faks., err. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-00030-9

[000025245]

A16247

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Pisma różne / Arystoteles ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Leopold Regner. - [Warszawa] : PWN, 1978. - 467 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000040335]

B24491

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Polityka / Arystoteles ; przeł. i oprac. Ludwik Piotrowicz ; przedm. opatrzył Konstanty Grzybowski. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1953. - XXXVI, 298 s. ; 24 cm

[000042756]

B100642

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Polityka / Arystoteles ; przeł. słowem wstępnym i komentarzem opatrzył Ludwik Piotrowicz ; wstępem poprzedził Mikołaj Szymański. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 230 s. : il. ; 24 cm

ISBN 83-01-14309-6

[000069240]

A22167

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Retoryka ; Poetyka / Arystoteles ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Henryk Podbielski. - Warszawa : PWN, 1988. - XI, 506, [1] s. : err. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-08141-4

[000025246]

A16692

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Topiki ; O dowodach sofistycznych / Arystoteles ; przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Kazimierz Leśniak. - Warszawa : PWN, 1978. - XXIX, 332 s. ; 19 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000047185]

A12047

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Ustrój polityczny Aten / Arystoteles ; przeł., wstępem i objasnieniami opatrzył Ludwik Piotrowicz ; przejrzała, indeksy i bibliografię oprac. Lidia Winniczuk. - Warszawa : PWN, 1973. - XLI, 140 s. : rys. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

[000053612]

A18264

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Zagadnienia przyrodnicze / Arystoteles ; przeł., wstepem i komentarzem opatrzył Leopold Regner. - Warszawa : PWN, 1980. - XXXV, 447, [2] s. : rys., err. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-00568-8

[000025247]

A19484

Aristoteles (384-322 p.n.e.)

Zoologia : (historia animalium) / Aristoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek. - Warszawa : PWN, 1982. - XXXVI, 595, [1] k. tabl. : faks. ; 20 cm. - (Biblioteka Klasyków Filozofii)

ISBN 83-01-03320-7

[000025248]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]