Powrót

Rekordy dla Antoniszyn EmilB67645

Antoniszyn Emil

Koordynacja terenowa a system władzy politycznej PRL / Emil Antoniszyn. - Wrocław : AE we Wrocławiu, 1988. - 189 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0239-8532 ; nr 46)

ISBN 83-7011-046-0

[000055232]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]