Powrót

Rekordy dla Adamski Jerzy (1922-2001)A20045 ZB91620

Gwałt i perswazja : antologia publicystyki z lat 1981-1983 / wybór i słowo wstępne Jerzy Adamski. - Warszawa : PIW, 1983. - 319, [1] s. ; 20 cm

ISBN 83-06-01130-9

[000032144]

A4789

Voltaire (1694-1778)

Listy o Anglikach albo listy filozoficzne / Wolter ; [przekł. Juliana Rogozińskiego ; przedm. i red. Jerzego Adamskiego]. - Warszawa : PIW, 1952. - 155 s. ; 17 cm

[000058067]

B64941

Literatura Polski Ludowej: oceny i prognozy. Konferencja pisarzy. 1985 (Warszawa)

Literatura Polski Ludowej : oceny i prognozy : materiały z konferencji pisarzy w lutym 1985 roku / układ tekstów i wstęp Jerzy Adamski. - Warszawa : PIW, 1986. - 530, [2] s. ; 21 cm

ISBN 83-06-01434-0

[000032527]

A5251

Diderot Denis (1713-1784)

Wybór pism filozoficznych / Diderot ; [przekł. z jęz. fr. Juliana Rogozińskiego, Julii Hartwig ; przedm. i red. Jerzego Adamskiego]. - Warszawa : PIW, 1953. - 337 s. ; 19 cm

[000074750]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]