Powrót

Rekordy dla Abriszewski KrzysztofB94886

Indywidualizm, wspólnotowość, polityka / red. Marek N. Jakubowski, Andrzej Szahaj, Krzysztof Abriszewski. - Toruń : UMCS, 2002. - 405 s. ; 21 cm

ISBN 83-231-1457-9

[000061112]

B112317

Fish Stanley

Interpretacja, retoryka, polityka : eseje wybrane / Stanley Fish ; pod red. Andrzeja Szahaja ; wstęp do pol. wyd. esejów Richard Rorty ; przedm. A. Szahaj ; przekł. [z ang.] Krzysztof Abriszewski [i in.]. - [Wyd. 2]. - Kraków : Tow. Aut. i Wydaw. Prac Nauk. Universitas, 2008. - 472 s. ; 21 cm. - (Horyzonty Nowoczesności ; 23)

ISBN 978-83-242-0977-4

[000088890]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]