Powrót

Rekordy dla Angowska Aneta Jarosz Zobacz: Jarosz-Angowska AnetaB98633

Jarosz-Angowska Aneta

Protekcjonistyczne aspekty polityki handlowej Unii Europejskiej w dziedzinie artykułów rolno-spożywczych / Aneta Jarosz-Angowska. - Lublin : UMCS, 2003. - 362 s. ; 24 cm. - (Biuletyn Europejski, ISSN 1733-2508 ; 5/6(1999/2000))

ISBN 83-227-2158-7

[000065918]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]