Powrót

Rekordy dla Andreyev CatherineZB97865

Andreyev Catherine

Generał Własow i rosyjski ruch wyzwoleńczy / Catherine Andreyev ; tł. [z ang.] Marek Urbański ; posł. i indeks Paweł Wieczorkiewicz. - Warszawa : Warsz. Oficyna Wydaw. Gryf, 1990. - 223 s. ; 22 cm

ISBN 83-85209-01-8

[000013008]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]