Powrót

Rekordy dla Adamski JakubB128078

Adamski Jakub

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych : komentarz / Jakub Adamski, Krzysztof Urban, Ewa Warmińska. - [Stan prawny na 18 grudnia 2013 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. - 726 s. ; 21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-3131-9

[000118133]

B124235

Ubezpieczenia zdrowotne a koszyki świadczeń : przegląd świadczeń / pod red. nauk. Witolda Pawła Kalbarczyka, Krzysztofa Łandy, Magdaleny Władysiuk ; aut. Jakub Adamski [i in.]. - Kraków : Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC), 2011. - 544 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-928558-1-1

[000111121]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]