Powrót

Rekordy dla Abrera-Mangahas Maria AlcestisR1537

Abella Manolo I.

Sending workers abroad ; manual for low and middle-income countries / Manolo I. Abella ; with the assistance of Maria Alcestis Abrera-Mangahas ; International Labour Office. - Geneva : ILO, 1997. - IX, 115 s. ; 24 cm

ISBN 92-2-108525-2

[000023386]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]