Powrót

Rekordy dla Abassy MałgorzataB117842

Abassy Małgorzata

Irańska inteligencja w XIX wieku i Rewolucja Konstytucyjna (1905-1911) / Małgorzata Abassy. - Kraków : UJ, 2010. - 221 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-233-2954-1

[000099113]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]