Powrót

Rekordy dla Apredy RodolfB103396

Lis Krzysztof A. (1948-2005)

Nadzór korporacyjny / Krzysztof A. Lis, Henryk A. Sterniczuk ; z rozdz. autorstwa Rodolfa Apredy [i in.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 639 s. ; 24 cm

ISBN 83-89355-83-3

[000071270]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]