Powrót

Rekordy dla Anderman JanuszB92532

Anderman Janusz

Kraj świata / Janusz Anderman. - Paryż : Inst. Literacki, 1988. - 75 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Kultury, ISSN 0406-0393 ; t. 436)

ISBN 2-7168-0103-7

[000024470]

B92603

Anderman Janusz

Poland under black light : with the author's new story from Warsaw / Janusz Anderman ; introd. by Stanislaw Baranczak ; transl. by Nina Taylor and Andrew Short. - London : Readers International, 1985. - VII, 131 s. ; 20 cm

ISBN 0-930523-14-8

[000024471]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]