Powrót

Rekordy dla Adamski JacekB109888

Adamski Jacek

Nowe technologie w służbie terrorystów / Jacek Adamski. - Warszawa : Trio, 2007. - 184 s. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-7436-142-2

[000084636]

Br4430

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarki polskiej / oprac. pod kier. Mariana Ostrowskiego Jacek Adamski [i in.] ; Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" przy Prezydium PAN. Grupa tematyczna "Zewnętrzne Uwarunkowania Rozwoju Gospodarki Polskiej". - Warszawa : [b.w.], 1984. - [4], III, [1], 97 s. ; 20 cm

[000041047]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]