Powrót

Rekordy dla Adamczyk-Garbowska MonikaB120444

Następstwa zagłady Żydów : Polska 1944-2010 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Feliksa Tycha, Moniki Adamczyk-Garbowskiej. - Lublin : UMCS, 2011. - 925 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-227-3263-2

[000104041]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]