Powrót

Rekordy dla Abraszewski AndrzejB64251 B92439 ZB77908

Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych / kom. red. Alfons Klafkowski [i in. ; aut. Andrzej Abraszewski i in.]. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976. - 472 s. ; 24 cm

[000056777]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]