Powrót

Rekordy dla Aris I. F.C111.1.2

Ordynacja budżetowa Rzeszy Niemieckiej z 21 grudnia 1922 r / na język polski przeł. J. Gużkowski i B. Markowski. Przepisy o rachunkowości państwowej we Francji : dekret z dn. 31 maja 1862 r. i uzupełniające go postanowienie aż do 30 września 1923 r. / wg wyd. G. Voguet, I.F. Aris i I. Palant ; na jęz. polski przeł. Stefan Świeszewski. - Warszawa : Min. Skarbu, 1925. - 126, III s. ; 27 cm. - (Prace Przygotowawcze do Ustawodawstwa Skarbowego. Serja 1, Budżet i Rachunkowość Publiczna ; z. 2)

[000078547]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]