Powrót

Rekordy dla Andenas TonnesB45631

La Constitution Norvégienne / ed. par Tonnes Andenaes ; [Ministére Royal des Affaires Etrangeres]. - Oslo : Universitetsforlaget, 1963. - 65 s., [3] k. tabl. : fot. ; 21 cm

[000056823]

B34245

The Constitution of Norway and other documents of national importance / ed. by Tonnes Andenas ; Royal Ministry of Foreign Affairs. - Oslo : Norwegian Acad. Press, 1951. - 71 s., [3] k. tabl. : fot. ; 21 cm

[000056818]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]