Powrót

Rekordy dla Adamczyk FranciszekB71193

Rynek pracy w Polsce, 1990-1992 / Franciszek Adamczyk, J. Paweł Gieorgica (red.), Walery Masewicz. - Warszawa : Fund. Promocja, 1992. - 135 s. : mapy ; 21 cm

[000013910]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]