Powrót

Rekordy dla Abaroa Ronald MacLean Zobacz: MacLean-Abaroa RonaldB123286

Klitgaard Robert

Skorumpowane miasta : praktyczny przewodnik zwalczania i zapobiegania korupcji / Robert Klitgaard, Ronald MacLean-Abaroa, H. Lindsey Parris. - Białystok : Wyższa Szk. Admin. Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, 2011. - 126 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-60772-46-1

[000109384]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]