Powrót

Rekordy dla Arouet François Marie Zobacz: Voltaire (1694-1778)A4789

Voltaire (1694-1778)

Listy o Anglikach albo listy filozoficzne / Wolter ; [przekł. Juliana Rogozińskiego ; przedm. i red. Jerzego Adamskiego]. - Warszawa : PIW, 1952. - 155 s. ; 17 cm

[000058067]

A5569

Voltaire (1694-1778)

Refleksye / Voltaire ; zebr., przeł. i przedm. poprzedził Grzegorz Glass. - Lwów : nakł. Księg. Polskiej B. Połonieckiego, 1911. - XVI, 190 s., [1] k. tabl. : portr. ; 18 cm

[000122424]

A5881

Voltaire (1694-1778)

Voltaire : seine Persönlichkeit in seinen Werken / bearb. von Kaethe Schirmacher. - Stuttgart : Lutz, [1906]. - 361 s. ; 17 cm. - (Aus der Gedankenwelt großer Geister ; Bd. 1)

[000120993]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]