Powrót

Rekordy dla Alex Ursula Langkau Zobacz: Langkau-Alex UrsulaZ104441

Langkau-Alex Ursula

"Der Kampf für die Demokratie und den Frieden" : die Debatte in der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 1938/1939 / Ursula Langkau-Alex. - Amsterdam : Intern. Inst. of Social History, 1992. - 63 s. ; 30 cm. - (IISH Research Papers, ISSN 0927-4618 ; 2)

[000038410]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]