Powrót

Rekordy dla Aker JanB91941

Zasady techniki ustawodawczej / Jan Aker [i in.]. - Warszawa : Skł. Gł. Księg. Fr. Hoesicka, 1934. - 151 s. ; 19 x 27 cm

[000054837]

B91940

Zasady techniki ustawodawczej / Jan Aker [i in.]. - Warszawa : Skł. Gł. Księg. Fr. Hoesicka, 1934. - 151 s. ; 23 cm

[000055782]

Br4984 Br4985

Zasady techniki ustawodawczej : (cztery referaty). - Warszawa : [Bibl. Sejmowa], [1991]. - 71 k. wiele liczb. ; 30 cm

[000005027]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]