Powrót

Rekordy dla AroszB27149

Arosz

N. D. w pierwszej Dumie / Arosz. - Warszawa : Księg. Naukowa, 1907. - 44 s. ; 19 cm

[000120538]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]