Powrót

Rekordy dla Antonik Zdzisława Wiśniewska Zobacz: Wiśniewska-Antonik ZdzisławaA21841

Polska 1984-1987 : wieś i gospodarka żywnościowa między IX i X Kongresem ZSL / [prace autorsko-redakcyjne Krystyna Nowakowska, Zdzisława Wiśniewska-Antonik] ; Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 1988. - 157, [1] s. : mapy, wykr. ; 21 cm

[000032950]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]