Powrót

Rekordy dla Andenaes JohannesB58448

International Confrernce on Legal Science Today. 1977 (Uppsala)

Legal science today : proceedings from the Uppsala 1977 International Conference on Legal Science Today : five lectures on the present and future situation of legal science, held at the Uppsala Faculty of Law on Sept. 27 and 28, 1977, in connection with the quincentenary of Uppsala University / by Johannes Andenaes [i in.] ; ed. by Stig Strömholm. - Uppsala : Almqvist and Wiksell International, 1978. - 70 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Upsaliensis : Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis ; 9)

ISBN 91-554-0719-6

[000144237]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]