Powrót

Rekordy dla Adamczyk ElżbietaP3822

Geneza i dynamika procesu zadłużenia wybranych krajów rozwijających się / [zespół aut. Elżbieta Adamczyk i in.]. - Kraków : UJ, 1992. - 117 s. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze, ISSN 0083-4394 ; z. 143)

ISBN 83-233-0549-8

[000010619]

B83730

Adamczyk Elżbieta

Gospodarka komunalna miasta Krakowa w okresie II Rzeczypospolitej / Elżbieta Adamczyk. - Kraków : UJ, 1997. - 240 s. ; 22 cm. - (Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C, Habilitacje)

ISBN 83-233-1043-3

[000038569]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]