Powrót

Rekordy dla Applewhite Harriet B.B133097

Applewhite Harriet B.

Women representatives in Britain, France, and the United States / Harriet B. Applewhite. - New York : Palgrave Macmillan, 2015. - IX, 215 s. ; 21 cm

ISBN 978-1-137-52586-4

[000128408]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]