Powrót

Rekordy dla Antoniewski Stanisław (1893-1962)B5685

Antoniewski Stanisław (1893-1962)

Badania gospodarstw karłowatych i ich potrzeb / Stanisław Antoniewski ; Związek Izb i Organizacyj Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej. - Warszawa : Druk. Gospodarcza, 1935. - 22 s. ; 23 cm

[000127731]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]