Powrót

Rekordy dla Adamski AndrzejB116487

Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński ; aut. Andrzej Adamski [i in.]. - Warszawa : Beck, 2010. - XVII, 373 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-1396-2

[000096594]

B120249

Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa / red. Grażyna Szpor ; aut. Andrzej Adamski [i in.]. - Warszawa : Beck, 2011. - XX, 429 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-2601-6

[000103787]

B138376 BSE12157

Internet : strategie bezpieczeństwa / red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska ; aut. Andrzej Adamski [i in.]. - Warszawa : Beck, 2017. - XXXIII, 366 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-255-9700-9

[000140924]

B123846

Adamski Andrzej

Kontrola dostępu do danych telekomunikacyjnych podlegająch obowiązkowi retencji na tle ustawodawstwa wybranych państw Unii Europejskiej / Andrzej Adamski. - Warszawa : [Nacz. Rada Adwokacka], 2012. - 48 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-915643-0-1

[000110362]

B124330.1 B124330.2

Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych : księga jubileuszowa profesora Mariana Filara / red. nauk. Andrzej Adamski [i in.]. T. 1-2. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - 2 wol. (583 ; 561 s.) : portr. ; 22 cm

ISBN 978-83-7780-464-3 (t.1)

[000111314]

B121014

Nowe media - możliwości i pułapki / red. Andrzej Adamski, Małgorzata Laskowska. - Poznań : Wydaw. Nauk. SCRIPTORIUM, 2011. - 175 s. ; 21 cm. - (Seria Wydawnicza Scriptorium Media)

ISBN 978-83-62625-17-8

[000105547]

B75631

Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji. Międzynarodowa konferencja naukowa. 1994 (Poznań)

Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przetwarzania informacji : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań 20-22 kwietnia 1994 r. / pod red. Andrzeja Adamskiego. - Poznań : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 1994. - 384 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 83-85709-45-2

[000008034]

B110184 BSE8487

Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Andrzej Adamski [i in.]. - Toruń : UMK, 2007. - 517 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-231-2147-3

[000085237]

B88448

Adamski Andrzej

Prawo karne komputerowe / Andrzej Adamski. - Warszawa : Beck, 2000. - XXXI, 269 s. ; 23 cm. - (Zarys Prawa / Beck)

ISBN 83-7110-910-5

[000048713]

B96234

Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej : materiały konferencji międzynarodowej (Mikołajki), 26-28 września 2002) / pod red. Andrzeja Adamskiego. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2003. - 629 s. ; 24 cm

ISBN 83-7285-139-5

[000063451]

B92698

Adamski Andrzej

Przestępczość w cyberprzestrzeni : prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu Konwencji Rady Europy / Andrzej Adamski. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2001. - 173 s. : wykr. ; 21 cm

ISBN 83-7285-068-2

[000057004]

B136773

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej / red. nauk. Andrzej Adamski, Marcin Berent, Michał Leciak ; Paweł Burzyński [i in.]. - [Stan prawny na 1 października 2016 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2016. - 275 s. ; 21 cm. - (Monografie / Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392)

ISBN 978-83-8092-594-6

[000137340]

B134837

Współpraca w zwalczaniu nielegalnych treści w Internecie : raport z badań / Andrzej Adamski [i in.] ; Centrum Badań nad Cyberprzestępczością. - Toruń : Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2015. - 254 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7285-777-4

[000132735]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]