Powrót

Rekordy dla Abramski KazimierzB77675

Abramski Kazimierz

Twój program / Kazimierz Abramski. - Gdańsk : nakł. Powsz. Partii Słowian i Nar. Sprzymierzonych, 1995. - 190 s. : faks. ; 21 cm

[000012084]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]