Powrót

Rekordy dla Appler KarinBSE8566#ubytek

Finansowanie ochrony przyrody : doświadczenia i perspektywy / pod red. Andrzeja Mizgajskiego ; [aut. Karin Appler i in. ]. - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2003. - 144 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-89290-15-4

[000086281]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]