Powrót

Rekordy dla Adamczyk ArturB95618

Adamczyk Artur

Cypr : dzieje polityczne / Artur Adamczyk. - Warszawa : Wydaw. Akad. DIALOG, 2002. - 432 s. ; 24 cm

ISBN 83-88938-19-3

[000062187]

B105636 BSE7899

Europeistyka w zarysie / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek ; aut. Artur Adamczyk [i in.]. - Warszawa : Pol. Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 476 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-208-1646-7

[000077216]

B128825

Introduction to European Studies : a new approach to uniting Europe / ed. by Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski ; Centre for Europe, University of Warsaw. - Warsaw : Centre for Europe Warsaw University, 2013. - 767 s. ; 24 cm

ISBN 83-89547-18-X

[000119820]

B128206

Poland and Turkey in Europe : social, economic and political experiences and challenges / ed. by Artur Adamczyk and Przemysław Dubel ; Centre for Europe, University of Warsaw. - Warsaw : UW, 2014. - 501 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-89547-21-X

[000118310]

B121769

Poland in the European Union : adjustment and modernisation : lessons for Ukraine / ed. by Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski. - Warsaw : UW, 2012. - 295 s. ; 24 cm

ISBN 83-89547-12-0

[000106536]

B135091

Poland in the European Union : ambitions and possibilities / ed. by Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski ; Centre for Europe, University of Warsaw. - Warszawa : Aspra-Jr, 2015. - 231 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7545-673-8

[000133307]

B130867

Polska w Unii Europejskiej : 10 lat doświadczeń / red. nauk. Przemysław Dubel, Artur Adamczyk. - Warszawa : Poltext, 2014. - 247 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7561-435-0

[000123710]

B101704 BSE7529

Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Centrum Europejskie UW, 2005. - 365 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-89547-00-7

[000070683]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]