Powrót

Rekordy dla Abamowska Barbara EwaB125087

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami : analiza i zalecenia / [red. raportu Anna Błaszczak, Barbara Imiołczyk ; aut. Barbara Ewa Abamowska i in. ; współpr. Justyna Gacek, Krzysztof Kurowski, Hanna Szczeblewska]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2012. - 135 s. : rys. ; 21 cm. - (Biuletyn RPO. Źródła, ISSN 0860-7958 ; nr 7/2012) (Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka ; nr 3)

[000112676]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]