Powrót

Rekordy dla Antoniewicz JerzyB45907 ZB61435 ZB99235

Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu : praca zbiorowa / [kom. red. Jerzy Antoniewicz i in.] ; Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR oraz Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. - 239 s., [12] k. tabl. : fot. ; 24 cm. - (Prace Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych ; nr 3)

[000072109]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]