Powrót

Rekordy dla Andrews Irene OsgoodB1385

Andrews Irene Osgood

Economic effects of the World War upon women and children in Great Britain / by Irene Osgood Andrews and Margarett A. Hobbs ; Carnegie Endowment for International Peace. Division of Economic and History. - 2nd rev. ed. - New York : Oxford Univ. Press, 1921. - IX, 255 s. ; 25 cm. - (Preliminary Economic Studies of the War ; no 4)

[000132007]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]