Powrót

Rekordy dla Adamska MariaB66278 ZB95277

Marx Karl (1818-1883)

Przyczynki do historii kwestii polskiej : (rękopisy z lat 1863-1864) / Karol Marks ; [tł. gł. z niem. Zygmunt Bogucki ; red. Maria Adamska ; wstęp Celina Bobińska]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. - LXIX, 1026, [4] s., [1] k. tabl. : faks., fot. ; 25 cm

ISBN 83-05-11392-2

[000032839]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]