Powrót

Rekordy dla Adamczyk ArkadiuszB90109 Z107203

Adamczyk Arkadiusz

Bogusław Miedziński (1891-1972) : biografia polityczna / Arkadiusz Adamczyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000. - 350 s. ; 24 cm

ISBN 83-7174-415-3

[000052102]

B122006

Europa XX wieku między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją / pod red. Arkadiusza Adamczyka, Pauliny Bibieckiej i Katarzyny Kaźmierczak. - Piotrków Trybunalski : UJK. Inst. Stosunków Międzynarodowych, 2011. - 523 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7726-030-2

[000107007]

B92463

Adamczyk Arkadiusz

Generał dywizji Sławoj Felicjan Składkowski (1885-1962) : zarys biografii politycznej / Arkadiusz Adamczyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - 347 s. ; 21 cm

ISBN 83-7174-830-2

[000056758]

B114314

Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski / pod red. nauk. Arkadiusza Adamczyka. - Warszawa : Inst. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 2009. - 241 s. ; 24 cm. - (Biblioteka "Niepodległości" ; t. 6)

ISBN 978-83-910512-5-2

[000092740]

Z111242

Adamczyk Arkadiusz

Piłsudczycy w izolacji (1939-1954) : studium z dziejów struktur i myśli politycznej / Arkadiusz Adamczyk. - Bełchatów : Inst. Józefa Piłsudskiego, 2008. - 641 s., [6] k. tabl. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka "Niepodległości" ; t. 5)

ISBN 978-83-910512-3-8

[000088639]

B123602

Polska i kraje bałtyckie : wybrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX w. / pod red. Arkadiusza Adamczyka i Dariusza Roguta. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2011. - 342 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-7726-011-1

[000109589]

B98439

Przewrót majowy 1926 r. w relacjach świadków i uczestników : materiały Instytutu Józefa Piłsudskiego / pod red. Arkadiusza Adamczyka ; Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2003. - 318 s. ; 21 cm

ISBN 83-88865-91-9

[000065725]

Z110121

Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956 / pod red. Dariusza Roguta i Arkadiusza Adamczyka. - Zelów : Atena, 2005. - 451 s. ; 24 cm

ISBN 83-922460-5-5

[000079672]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]