Powrót

Rekordy dla Abramska DanutaB72210 B72211

Abramska Danuta

Komornik, dłużnik, wierzyciel czyli wademekum egzekucji sądowej / Danuta Abramska. - Katowice : Wydaw. dr-a A. Abramskiego, 1993. - 96 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-85634-45-2

[000001356]

C10380

Abramska Danuta

Policja : wybór aktów prawnych : komentarz / Danuta Abramska, Andrzej Abramski, Andrzej Huras. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 1994 r. - Katowice : Wydaw. dr-a A. Abramskiego, 1994. - 204 s. ; 29 cm x 10 cm

ISBN 83-85634-80-0

[000005395]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]