Powrót

Rekordy dla Aroney NicholasB134084

The Constitution of the Commonwealth of Australia : history, principle and interpretation / Nicholas Aroney [i in.]. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2015. - XLVI, 650 s. ; 23 cm

ISBN 978-0-521-75918-2

[000129987]

Courts in federal countries [Dokument elektroniczny] : federalists or unitarists? / ed. by Nicholas Aroney and John Kincaid. - Toronto : Univ. of Toronto, 2017

ISBN 978-1-4875-1466-2

[000142066]

B123994

The future of Australian Federalism : comparative and interdisciplinary perspectives / ed. by Gabrielle Appleby, Nicholas Aroney and Thomas John. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2012. - XIX, 484 s. ; 24 cm

ISBN 978-1-107-00637-9

[000110016]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]