Powrót

Rekordy dla Antonienko BorysA20996

Antonienko Borys

Zbrodniarz spod znaku swastyki / Borys Antonienko. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1986. - 93 s. ; 17 cm

ISBN 83-219-0317-7

[000036686]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]