Powrót

Rekordy dla Albiński PiotrB124430 BSE10774

Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : SGH, 2012. - 268 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-752-0

[000111421]

B131836

Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński, Zbigniew Polański. - Warszawa : SGH, 2015. - 162 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-964-7

[000125801]

B128784

Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński. - Warszawa : SGH, 2014. - 275 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-888-6

[000119698]

B114044

Polityki Unii Europejskiej w kontekście polskiej polityki gospodarczej / pod red. nauk. Piotra Albińskiego. - Warszawa : SGH, 2009. - 230 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7378-458-1

[000092253]

B70323

Albiński Piotr

Wpływ inflacji na preferencje majątkowe gospodarstw domowych w Polsce w latach osiemdziesiątych / Piotr Albiński. - Warszawa : SGPiS, 1991. - 163 s. ; 25 cm. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, ISSN 0239-9105 ; 324)

[000010990]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]