Powrót

Rekordy dla Adamczyk AnitaB134611

Między lękiem a nadzieją : dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015) : praca zbiorowa / pod red. Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2015. - 386 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-62907-63-2

[000132235]

B139599

Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości / pod red. nauk. Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2017. - 397 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 978-83-65817-08-2

[000143861]

B138194

Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości / pod red. nauk. Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. - Poznań : UAM, 2016. - 457 s. ; 25 cm

ISBN 978-83-62907-83-0

[000140245]

B125444

Adamczyk Anita

Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007 / Anita Adamczyk. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2012. - 576 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-62907-18-2

[000111183]

B122249

Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej : 1918/1919 i 1989/1990 / Anita Adamczyk [i in.]. - Poznań : UAM. Wydz. Nauk Polit. i Dziennikarstwa, 2011. - 130 s. ; 24 cm

[000107361]

B88897

Adamczyk Anita

Uwarunkowania i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku / Anita Adamczyk ; Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inst. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań : Inst. Nauk Polit. i Dziennikarstwa UAM, 1999. - 349 s. : wykr. ; 24 cm

ISBN 83-87704-12-1

[000049458]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]