Powrót

Rekordy dla Antoniak PatrycjaB124037

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych : komentarz / Patrycja Antoniak [i in.]. - [Stan prawny na 31 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 187 s. ; 21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-3926-1

[000110502]

B123017

Antoniak Patrycja

Ustawa o muzeach : komentarz / Patrycja Antoniak. - [Stan prawny na 16 kwietnia 2012 r.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 175 s. ; 21 cm. - (Praktyczne Komentarze Lex / Wolters Kluwer Polska)

ISBN 978-83-264-0796-3

[000108674]

BSE9733

Antoniak Patrycja

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Patrycja Antoniak (i in.) ; pod red. Maksymiliana Cherki. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 391 s. ; 21 cm

ISBN 978-83-264-0392-7

[000098773]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]