Powrót

Rekordy dla Anczewski Ignacy JerzyB67093

Anczewski Ignacy Jerzy

Francja, Wielka Brytania, kraje nordyckie wobec Europy Wschodniej / Ignacy Anczewski, Wojciech Miazgowski, Roman Popiński ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Pol. Inst. Spraw Międzynarodowych, 1987. - 183 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Spraw Międzynarodowych, ISSN 0519-9034 ; nr 116)

[000088704]

B69284

Anczewski Ignacy Jerzy

Współpraca Francja-RFN : implikacje dla Europy i Polski / Ignacy Jerzy Anczewski ; Polski Inst. Spraw Międzynarodowych. - Warszawa : Pol. Inst. Spraw Międzynarodowych, 1990. - 107 s. ; 21 cm

[000011719]

B60493

Anczewski Ignacy Jerzy

Współpraca gospodarcza Francji z europejskimi krajami RWPG : podstawy prawno-instytucjonalne / Ignacy Anczewski ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Krajów Kapitalistycznych. - Warszawa : Pol. Inst. Spraw Międzynarodowych, 1980. - 113 s. ; 20 cm

[000024468]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]