Powrót

Rekordy dla Adamska JolantaZ112614

Przewoźnik Andrzej (1963-2010)

Katyń : zbrodnia, prawda, pamięć / Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska. - Warszawa : Świat Książki, 2010. - 672 s., [20] k. tabl. : fot. ; 24 cm

ISBN 978-83-247-2036-1

[000099910]

Z114959

Reżimy totalitarne wobec duchownych kościołów chrześcijańskich okupowanej Polski 1939-1945 / [koncepcja, wybór materiałów i scenariusz Jolanta Adamska i in] ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2008. - [48] s. : il. ; 30 cm

[000118060]

Z110821#ubytek

Reżimy totalitarne wobec ludzi nauki 1939-1945 : Uniwersytet Jagielloński : Sonderaktion Krakau, zbrodnia katyńska / [scenariusz wystawy Jolanta Adamska ; współpr. Marek Gałęzowski ; tł. Philip Stoeckle] ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, [2007 ]. - [26] k. : il. ; 30 cm

[000084878]

Z115790

Świadectwa zagłady : obóz w Chełmnie nad Nerem, getto wiejskie Czachulec / wybór dokumentów, wstęp i oprac. Łucja Pawlicka-Nowak ; przy współpr. Jolanty Adamskiej. - Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2014. - 652 s., [27] s. tabl. : il. ; 22 cm

ISBN 978-83-63029-83-8

[000125301]

Z113183

Przewoźnik Andrzej (1963-2010)

Zbrodnia katyńska : mord, kłamstwo, pamięć / Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2011. - 276 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-83-08-04634-0

[000104984]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]