Powrót

Rekordy dla Adamczyk AndrzejC15503

Adamczyk Andrzej

F-16 na polskim niebie : przetarg stulecia - kalendarium wyboru / Andrzej Adamczyk, Mariusz Lesław Krogulski. - Warszawa : Ostrowski Arms. Biuro Analiz Społ.-Politycznych, 2003. - 312 s. : fot. ; 30 cm

ISBN 83-919678-0-8

[000066298]

B113035 B114584

Konstytucyjny system władz publicznych / Andrzej Adamczyk [i in.] ; pod red. nauk. Pawła Chmielnickiego. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2009. - 380 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7620-079-8

[000089914]

B117663 B117664

Konstytucyjny system władz publicznych / Andrzej Adamczyk [i in.] ; pod red. Pawła Chmielnickiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2010. - 391 s. ; 24 cm. - (Podręczniki LexisNexis. Prawo Konstytucyjne)

ISBN 978-83-7620-492-5

[000098936]

B107675

Adamczyk Andrzej

Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk. - Kraków : AE w Krakowie, 2005. - 232 s. : wykr. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna, Monografie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ISSN 0209-1674 ; nr 170)

ISBN 83-7252-289-8

[000080982]

B140180

Adamczyk Andrzej

Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej Adamczyk. - Kielce : Uniw. Jana Kochanowskiego, 2017. - 367 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7133-700-0

[000145278]

B124776

Adamczyk Andrzej

Publicznoprawne formy działania administracji : teoria i praktyka / Andrzej Adamczyk. - Warszawa : Difin, 2013. - 332 s. ; 23 cm

ISBN 978-83-7641-760-8

[000112090]

B126181

Adamczyk Andrzej

Ustrój polityczny Turcji w latach 1918-1960 / Andrzej Adamczyk. - Warszawa : Wydaw. DiG, 2013. - 299 s. ; 24 cm

ISBN 978-83-7181-761-8

[000114347]

B119824.1 B119824.2

Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie / red. Paweł Chmielnicki i Andrzej Adamczyk. T. 1-2. - Warszawa : MUNICIPIUM, 2011. - 2 t. (269 ; 283 s.) ; 24 cm + CD-ROM

ISBN 9788361980117

[000102788]

B72011 B80451

Witkowski Zbigniew

Prezydent Republiki w systemie ustrojowym współczesnych Włoch / Zbigniew Witkowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń : UMK, 1991. - 195 s. ; 24 cm

ISBN 83-231-0304-6

[000001107]